วันนี้มีคนเข้าชม : 1
เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 11
ปีนี้มีคนเข้าชม : 11
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 263
เข้าชมลำดับที่
เริ่มใช้งาน : 05 พฤศจิกายน 2561
ข่าว  
เปิดสถานสงเคราะห์ฝึกจิตอาสาเด็กกยศ.
Date 26 September 2014

วันนี้ (24 ก.ย.) ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กยศ. และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ว่า ขณะนี้ กยศ. ได้ช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาไปแล้วกว่า 4 ล้านคน แต่อีกเป้าหมายสำคัญที่ กยศ.ต้องการดำเนินการให้เห็นผลคือ การปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีของสังคมด้วย ดังนั้นจึงได้หารือร่วมกับนางญาณี เลิศไกร อธิบดี พส. ซึ่งรับผิดชอบสถานสงเคราะห์ที่ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา กยศ. ได้เข้าไปเรียนรู้ทำกิจกรรมเป็นจิตอาสาในสถานสงเคราะห์ ปลูกฝังค่านิยมการมีความรับผิดชอบ และการมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยจะกำหนดเป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาให้เงินกู้แก่ผู้กู้ยืม กยศ. 

“นอกจากเด็กต้องเรียนดีแล้ว เด็กต้องผ่านการทำงานจิตอาสา ภาคเรียนละไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงด้วย โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งผู้กู้สามารถเข้าไปทำงานจิตอาสาตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ หรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์อื่น เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานในสมุดบันทึกความดี โดยต้องมีการลงนามของหัวหน้าสถานสงเคราะห์ด้วย อย่างไรก็ตามแต่ละปีจะมีนักเรียน นักศึกษากู้ยืมเรียนจากกยศ.ประมาณปีละ 8 แสนกว่าคน ดังนั้นเมื่อผู้กู้กยศ.ได้เห็นถึงสังคมที่ยังมีผู้ด้อยโอกาสกว่า ได้มีโอกาสช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการทำเพื่อสังคมมากขึ้น” ผู้จัดการ กยศ. กล่าว

ด้านนางญาณี กล่าวว่า พส.มีสถานสงเคราะห์ 90 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมจะให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้เรียน กยศ.ได้เข้ามาร่วมทำงานจิตอาสา ทั้งนี้จะให้มีการจัดทำเป็นเมนูว่าเด็กสามารถทำอะไร อย่างไรได้บ้างภายในระยะเวลาเท่าไหร่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ และจัดส่งให้สถานศึกษา เพื่อเลือกเมนูที่เหมาะสมและเตรียมความพร้อมในการจัดส่งเด็กเข้าไปทำกิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้ พส.ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ กยศ. เพื่อร่วมกันปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม มีจิตสำนึกของการแบ่งปัน มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง.


http://www.dailynews.co.th/Content/education/269200/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0โทร 1100 TOT contact center (24ชั่วโมง) 

 totknowledgeplus Webmaster
โทรศัพท์ : 0 2575 4893 ,0 2575 7602   (เวลา 8.00 - 17.00)โทรสาร : 0 2575 9409 
e-Mail : 
knowledgeplus@tot.co.th
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Copyright ® 2010-2012 Multimedia Services Development Sector . All Rights Reserved.