วันนี้มีคนเข้าชม : 1
เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 11
ปีนี้มีคนเข้าชม : 11
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 263
เข้าชมลำดับที่
เริ่มใช้งาน : 05 พฤศจิกายน 2561
ข่าว  
เสมา2ระดมสมองพลิกโฉมมหา_ลัยไทย
Date 26 September 2014

วันนี้(25 ก.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารืออย่างไม่เป็นทางการร่วมกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูลรองประธาน กกอ. และ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการ กกอ.ว่า ตนได้หารือใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.แนวทางในการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวมเพื่อไปสู่เป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น การผลิตบัณฑิต และการวิจัย เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ กกอ.จะต้องไปหารือร่วมกับกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ว่า ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเครื่องมืออะไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยหรือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่

ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวต่อไปว่า 2.บทบาทของ กกอ.ในการดูเลคุณภาพการอุดมศึกษา เนื่องจากขณะนี้มีการเปิดมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากโดยไม่มีขีดจำกัด ทำให้มีการรับนักศึกษาจำนวนมาก และเปิดหลักสูตรกันเฟ้อจนกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ที่สำคัญทำให้นักเรียน ผู้ปกครองและสถานประกอบการสูญเสียเงินและเวลา ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจาก กกอ.ไม่มีอำนาจและบทบาทที่จะไปควบคุมมหาวิทยาลัยที่ไม่ดำเนินการจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของตนเองและให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยในการดำเนินการด้วย ดังนั้นต้องทำให้ กกอ.มีบทบาทและอำนาจที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ 3.เรื่องการผลิตและพัฒนาครู และ 4.การแก้ปัญหาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง ที่เป็นปัญหาทำให้นักเรียนวิ่งรอกและเสียเงินจำนวนมาก

“จากข้อมูลเฉลี่ย 10 ปี พบว่า ใน 3 คนที่จบมหาวิทยาลัยมีเพียง 1 คนที่ทำงาน แต่ไม่ทราบว่าจ้างตามวุฒิที่จบมาหรือไม่ และคนที่ไม่ทำงานมีสาเหตุอะไร นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเบี้ยวหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นการสูญเสียทางการศึกษา ดังนั้นเราจะต้องแก้ปัญหาการสูญเสียดังกล่าวก่อนที่จะไปพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น ตัวเลขการมีงานทำของบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ รวมถึงเงินเดือนที่บัณฑิตได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียนและผู้ปกครองตัดสินใจว่า จะเข้าเรียนในสาขาหรือสถาบันไหน ซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียทางการศึกษาได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไม่ควรมีรายได้ในขณะที่ลูกศิษย์ต้องตกงานและเป็นหนี้ หรือมหาวิทยาลัยมีรายได้แต่ผู้เรียนและรัฐเสียประโยชน์“ รมช.ศึกษาธิการกล่าว


http://www.dailynews.co.th/Content/education/269365/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B22%E0%B8%A3%Eโทร 1100 TOT contact center (24ชั่วโมง) 

 totknowledgeplus Webmaster
โทรศัพท์ : 0 2575 4893 ,0 2575 7602   (เวลา 8.00 - 17.00)โทรสาร : 0 2575 9409 
e-Mail : 
knowledgeplus@tot.co.th
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Copyright ® 2010-2012 Multimedia Services Development Sector . All Rights Reserved.