วันนี้มีคนเข้าชม : 1
เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 11
ปีนี้มีคนเข้าชม : 11
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 263
เข้าชมลำดับที่
เริ่มใช้งาน : 05 พฤศจิกายน 2561
ข่าว  
สอศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่คนพิการ
Date 29 September 2014
28 ก.ย. 57 นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ว่า ในปีการศึกษา 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะให้วิทยาลัยในสังกัด ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนพิการและผู้บกพร่องทางสติปัญญาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้วัยแรงงานได้จบการศึกษาภาคบังคับทุกคน พร้อมให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการมากขึ้น โดย สอศ.เตรียมให้มีวิทยาลัยต่างๆ เปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับคนพิการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้บกพร่องทางการได้ยิน ให้ครบทุกภูมิภาคและครอบคุมหลายจังหวัดเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เปิดรับอยู่เพียง 4 วิทยาลัย พร้อมทั้งให้วิทยาลัยในสังกัดรับผู้พิการมาเรียนร่วมเพิ่มขึ้นด้วย “ปัจจุบัน มีผู้พิการที่อายุ 15 ปีขึ้นไปอยู่ จำนวน 1.8 ล้านคน ในจำนวนนี้ 600,000 คน ทำงานอยู่ในภาคภาคเกษตรและประมง ที่เหลืออีก 1.2 ล้านคนไม่มีงานทำ ขณะเดียวกัน มีผู้พิการที่อายุ 5-30 ปี มีถึง 81.7% ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเนื่องจากไม่มีที่เรียน ดังนั้นหน้าที่ของ สอศ.คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการ โดยให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้ผู้พิการ เพื่อให้สามารถดำรงค์ชีวิตได้และช่วยเหลือสังคมได้ด้วย ผู้พิการส่วนใหญ่ก็ไม่อยากเป็นภาระของสังคม เขาต้องการทำให้เห็นว่าสามารถพึ่งตนเองได้และช่วยพัฒนาสังคมได้" นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สอศ.ได้เข้าไปดูแลกลุ่มคนพิการ แต่ยังดูแลได้ในจำนวนที่ไม่มาก ซึ่งมี 4 วิทยาลัยที่รับผู้พิการเข้าเรียน ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการนครพนม และวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล โดยทั้ง 4 วิทยาลัยได้เน้นรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ส่วนสาขาที่เปิดสอน อาทิเช่น สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้พิการสนใจสมัครเรียนมาก ซึ่งผ่านมาทั้ง 4 วิทยาลัยได้รับเด็กพิการเข้าเรียนแล้ว จำนวน 777 คน นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัยอาชีวะฯที่รับเด็กที่มีความพิการไม่มากเข้าเรียนร่วม เช่น พิการทางด้านร่างกายเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติอีก 353 คนใน146 วิทยาลัย และรับเด็กพิการทางการได้ยิน 236 คนใน 61 วิทยาลัย พิการทางการทางสายตา 209 คนใน 99 วิทยาลัย โดยวิทยาลัยส่วนใหญ่จัดให้ผู้พิการเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติห้องละไม่เกิน10 คน ขณะนี้ วิทยาลัยอาชีวะเสาวภา กำลังเปิดรับผู้พิการเข้าเรียนจำนวนมาก และในปีการศึกษาหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ก็จะเปิดรับผู้พิการเข้าเรียนด้วย "ในปีการศึกษา2558 นี้ สอศ.จะเพิ่มวิทยาลัยที่จะเปิดสอนกลุ่มคนพิการในหลายจังหวัดมากขึ้น และครอบคุมทุกภูมิภาค รวมถึงจะเปิดรับเด็กออทิสติกเข้ามาเรียนด้วย นอกจากนั้น จะร่วมกับสถานประกอบการบางแห่งจัดการศึกษานระบบทวิภาคี เพื่อรับผู้พิการเข้าทำงาน ขณะเดียวกัน สอศ.กำลังประสานกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อส่งครูอาชีวะไปเข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้พิการ โดยครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร สพฐ.แล้วจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท" เลขาธิการ กอศ. กล่าว

http://www.naewna.com/local/123532โทร 1100 TOT contact center (24ชั่วโมง) 

 totknowledgeplus Webmaster
โทรศัพท์ : 0 2575 4893 ,0 2575 7602   (เวลา 8.00 - 17.00)โทรสาร : 0 2575 9409 
e-Mail : 
knowledgeplus@tot.co.th
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Copyright ® 2010-2012 Multimedia Services Development Sector . All Rights Reserved.