วันนี้มีคนเข้าชม : 1
เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 11
ปีนี้มีคนเข้าชม : 11
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 263
เข้าชมลำดับที่
เริ่มใช้งาน : 05 พฤศจิกายน 2561
ข่าว  
อาเซียนคัดครูรับรางวัล_สมเด็จเจ้าฟ้าฯ_
Date 3 October 2014

วันนี้ (2 ต.ค.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานแถลงข่าวรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุ 60พรรษาในปี 2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกล โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือ Princess Maha Chakri Award” ซึ่งจะเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน รวม 11 ประเทศ ๆ ละ 1 รางวัลได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชาพม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต โดยในปี 2557-2558 จะถือเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 11ประเทศจะดำเนินการคัดเลือกครู เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลในเดือนตุลาคม 2558

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า การยกย่องครูดีที่ทุ่มเทการทำงานเพื่อลูกศิษย์ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับครูที่ทำงาน เพื่อเด็กด้อยโอกาสให้มีกำลังใจที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้ เพื่อนครู และผู้ที่ทำงานในวิชาชีพครูต่อไปได้จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในปี 2556 ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสอยู่ในระบบการศึกษาเกือบ 5 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าปี 2555 กว่า 6 แสนคน นอกจากนี้ยังมีเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อีกเป็นจำนวนมาก

“ นอกจากนี้จากการที่ยูเนสโกประกาศให้วันที่ 5 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันครูโลก เพื่อระลึกถึงความสำคัญของครูทั่วโลก โดยจัดให้มีการเสวนาระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปีนั้น ปีนี้มีประเด็นสำคัญที่ตั้งเป็นหัวข้อการเสวนาคือ “Invest in the future,Investin teachers” หรือ การลงทุนเพื่ออนาคต ต้องลงทุนในครู โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มจำนวนครู การเพิ่มบทบาท ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของครูต่อการสร้างคนรุ่นใหม่ และบทบาทความสำคัญของครูต่อชุมชนและสังคม จะเห็นได้ว่าวันนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญต่อการผลิต และพัฒนาครู เพื่อตอบสนองระบบการศึกษาในอนาคต " รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.


http://www.dailynews.co.th/Content/education/271045/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0โทร 1100 TOT contact center (24ชั่วโมง) 

 totknowledgeplus Webmaster
โทรศัพท์ : 0 2575 4893 ,0 2575 7602   (เวลา 8.00 - 17.00)โทรสาร : 0 2575 9409 
e-Mail : 
knowledgeplus@tot.co.th
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Copyright ® 2010-2012 Multimedia Services Development Sector . All Rights Reserved.